JAK PEČOVAT O TRÁVNÍK

Jelikož je nutné se o zahradu neustále starat, přinášíme Vám několik důležitých a zajímavých rad, jak se správně starat o trávu a ještě při tom ušetřit drahocenný čas. Pro lepší přehled jsou rady rozděleny do tří ročních období travního cyklu, na konci těchto stránek naleznete rady jak správně  sekat. Věříme, že pomocí těchto tipů s využitím naší zahradní techniky, bude Váš trávník vypadat podle Vašich představ !


Jaro I.

Po jarním oteplení – v průběhu dubna - je čas na vertikutaci trávníku 
a přihnojení trávníku. Odumřelé rostliny, zbytky posečené  trávy, plevel a mech časem utvoří ve vašem trávníku nepropustnou vrstvu - travní plsť, která brání pronikání vody a výměně plynů. Tím je podpořena náchylnost trav k chorobám. Proto je nutné vyjet na trávník s vertikutátorem ( provzdušňovačem ). Dochází rovněž ke zkracování kořenového systému trávníku. V období vyskokých teplot pak trávník rychle usychá, protože jeho kořeny nedosáhnou na vláhu v hlubších horizontech půdy. Pomocí vertikutace se odstraní travní plsť a zamechování hromadící se v travním drnu. Vertikutace se provádí na začátku vegetačního období trávníku! Vertikutace se provádí za sucha, aby odstranění travní plsti z trávníku bylo co nejefektivnější. Po vertikutaci trávník lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Před vlastní vertikutací trávník upravte sekačkou na výšku 3 až 4 cm.

 

Nože vertikutátoru nastavte tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádějte vždy bez chodu motoru pokud možno na rovné ploše (beton, dlažba). V tomto případě neplatí pravidlo čím víc tím lépe, protože příliš hluboká vertikutace poškozuje kořenový systém i rostliny samotné a navíc jsou motor i nože vystaveny nadměrnému zatížení a silně se opotřebovávají. Nejvhodnější pro vertikutaci je suchý trávník asi 2 dny po posledním dešti. Vertikutaci provádějte pás po pásu v podélném směru. Vhodné období pro vertikutaci vašeho trávníku je na přelomu března a dubna. I když může trávník vypadat po vertikutaci poničený, není to žádný důvod k obavě. Vzniklé drážky se po aplikaci dlouhodobě působícího trávníkového hnojiva zacelí. Větší holé plochy, vzniklé odstraněním plevelů, je nutno doset vhodnou travní směsí, pak se rychle obnoví perfektní vzhled vašeho trávníku.

Jaro II.

Od května je nejvhodnější období pro výsev trávníku. Všechny druhy trávníku vyžadují pravidelnou údržbu. Největší rozdíly jsou však v úrovni údržby. Rekreační trávníky vyžadují zpravidla menší péči než trávníky okrasné  a svých kvalit dosahují pouze díky odpovídající a pravidelné péči. Musíme si uvědomit, že okrasné trávníky nesnáší tak vysokou zátěž jako rekreačně používané a sportovní trávníky. Pro zahrady, kde bude běžná zátěž je vhodná směs složená z kostřavy červené, lipnice luční a jílku vytrvalého. Pro silně zatěžované trávníky, v případě vytvoření fotbalového hřiště pro děti je vhodná směs pouze s převahou lipnice luční a jílkem vytrvalým. Na ceně za kvalitní osivo se určitě nevyplatí šetřit. Množství osiva na m2 přizpůsobujeme doporučení výrobce v závislosti na čistotě a klíčivosti osiva, což je často opomíjený faktor při výběru travní směsi.

Velmi důležitá je i pravidelná závlaha po výsevu trávníku. Mladé trávníkové kličky potřebují pravidelný přísun životadárné vláhy, zvláště pak pokud zrovna klíčí. Jelikož jednotlivé odrůdy trávy klíčí v různém časovém odstupu, je třeba s pravidelnou zálivkou počítat po dobu 4 týdnů, kdy by plocha neměla v žádném případě vyschnout. Platí zde pravidlo: v případě založení trávníku zalévat v krátkých intervalech (4 – 5x denně) po krátkou dobu a v případě vzrostlého trávníku v delších intervalech (2x týdně) po delší dobu. Vše je samozřejmě závislé na okolních teplotách.

Léto

Při závlažování trávníků se řídíme pravidlem - NEZAVLAŽOVAT ČASTO, ALE VYDATNĚ! Časté a málo vydatné zavlažování nezabezpečí provlhčení půdy až ke kořenům. Voda se spíše vypaří, než aby byla spotřebována travníkem. Spotřeba vody travnaté plochy je odvislá od denních teplot.  V případě dosevu platí pravidlo, že nově zasetá plocha se musí trvale udržovat vlhká do hloubky 2 cm vegetační vrstvy po dobu 3 týdnů od výsevu. Je nutné zavlažovat i přes polední hodiny, aby nedošlo k zaschnutí.

Zavlažování trávníků je základní pěstební činnost, kterou je nutno provádět  v teplých dnech. Aby trávník mohl růst  potřebuje velké množství vody. Uvádí se např. že trávami musí projít cca. 300 l vody, aby vytvořila 450 g rostlinných tkání. Vysychání pěstebního substrátu má za následek, že rostliny hůře přijímají živiny omezuje se jejich růst a uvadají. Chceme-li mít i v období tepla a sucha svěží, husté a aktivní travní porosty jsme nuceni je uměle zavlažovat. Této činnosti je nemožné se vyhnout a měli bychom s ní při plánování a zakládání našeho trávníku počítat.


Stejně jako rostliny na zahradě i váš trávník potřebuje zdravou listovou plochu a kořenový systém, aby se udržel jeho atraktivní a zdravý vzhled. V praxi  to znamená, že nikdy nesmíte odstranit více než horní třetinu travního listu. Stejně jako u všech rostlin, i listy trávy přeměňují sluneční záření na nové buňky, a tím vzniká nová listová plocha a rozrůstají se kořeny.

Existuje starý názor, že čím vyšší tráva, tím hlubší jsou kořeny. Ale nemusí tomu tak být.
Na jaře a na začátku léta, kdy trávník nejvíce narůstá, bude asi potřeba sekat jednou týdně. Během horkých měsíců se růst zpomaluje, a tak časté sekání není nutné. Obecně se dá říci, že by se měl trávník posekat, když dosáhne poloviny výšky pravidelného sekání. Jestliže dochází k nejsvěžejšímu a nejzelenějšímu nárůstu ve výšce asi 2 palců, pak byste měli sekat znova, když tráva doroste do 3 palců.
hloubka kořenů také záleží na druhu trávy, který pěstujeme, na propustnosti půdy, objemu dešťových srážek či zavlažování a správné výživě.


Spotřeba vody při různých teplotách

Nejvyšší denní teploty
Spotřeba vody (l / m² / den)
Zavlažovací intervaly (dny)
> 35
> 7
2 - 3
30 - 35
5 - 6
4 - 5
25 - 30
3 - 4
6 - 8
20 - 25
2 - 3
8 - 10
< 20
1 - 2
10 - 15


Podzim

V průběhu vegetace se ze zbytků pokosené trávy, plevele a mechu vytvoří ve vašem trávníku nepropustná vrstva. Tato vrstva nazývaná travní plsť, může být i několik centimetrů silná, zabraňuje pronikání vody a živin do půdy až ke kořenovému systému a zároveň brání výměně plynů. Vašemu trávníku hrozí udušení. Tato silná a nepropustná vrstva travní plsti má negativní vliv na zakořenění trávníku. K zajištění zdravého, silného a hlubokého zakořenění  a jako prevence proti nemocem je odstraňování travní plsti nezbytné.  Podzimní vertikutace se zpravidla provádí od konce srpna do konce září, při vhodných klimatických podmínkách lze vertikutaci provádět i v říjnu. Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do trávníkového drnu a odstraňují z něj plsť (maximální hloubka zařezání vertikutačních nožů do půdy jsou pouze 3 mm). Před samotnou vertikutací trávník nejprve upravte sekačkou na výšku 3 až 4 cm. V případě menších trávníkových ploch doporučujeme použití elektrického vertikutátoru pro velké plochy zvolte raději benzinový vertikutátor. Dalším krokem k dokonalosti trávníku je výběr správného typu a množství hnojiva.  Pro optimální výživu trávníku v podzimním období doporučujeme používat speciální hnojiva, vyvinuta právě jen pro trávník. Podzimní období je rovněž velmi vhodné pro výsev nové trávní plochy eventuelně pro regeneraci stávající trávní plochy.Jak správně sekat trávník

Trávník můžete sekat, jak je Vám to pohodlné. Ale jsou vyzkoušené způsoby, které jsou rychlejší améně pracné. Pokud je trávník dobře založený a všechny plochy jsou ucelené a lehce udržovatelné, dá se plocha sekat plynule (Viz. obrázek vpravo). Sekat se začíná nahoře u okraje a pokračuje se podle šipek. Neboli obecně, sekají se nejdříve plochy na okraji a následně se seká postupně pás vedle pásu. Výhoda je v jednoduchosti. Nemusíte se vracet a se sekačkou couvat, jen jednoduše jedete stále dopředu
E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Přihlášení
kontakt
Zákaznická linka po-pá 8:30-17:00h
info Zavináč sekacky-online Tečka cz
+420 491 483 489

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:

Vaše přání:
Aktuality
VARES - kvalitní český výrobce

VARES - kvalitní český výrobce

28.06.2019

optimalizace PageRank.cz